تحقیق در عملیات
ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧  

تاریخچه تحقیق در عملیات

در جنگ جهانی دوم فرماندهی نظامی در انگلستان از گروهی ازدانشمندان دعوتی به عمل آورد   تا درمسائل سوق الجیشی و تدابیرجنگی مربوط به دفاع زمینی وهوایی این کشور مطالعه نمایند. هدف آنهاتعیین موثرترین روش استفاده ازمنابع محدودنظامی بود.ازجمله مسائلی که موردبررسی قرار گرفت مطالعه کارایی بمب افکنهای نوع جدیدو روش استفاده از رادار بود که به تازگی اختراع شده بود.تشکیل این گروه علمی به عنوان اولین فعالیت رسمی تحقیق درعملیات به شمار آمده است.نام تحقیق درعملیات ظاهرا بدین مناسبت داده شده بودکه این گروه به پژوهش درعملیات( نظامی ) پرداخته بود. این رشته جدید از آغاز به عنوان رشته ای شناخته شده بود که اطلاعات علمی را ازطریق تلاش گروهی متخصص درنظامهای مختلف به منظور تعیین بهترین نحوه استفاده  از منابع محدود به کار می گیرد. تاثیر تحقیق در عملیات را امروزه می توان در بسیاری از زمینه ها مشاهده نمود.صحت این امر تعداد زیاد موسسات علمی است که دوره هایی درسطوح تحصیلی مختلف دراین رشته عرضه می نمایند.درحال حاضر بسیاری ازشرکتهای مشاور درمدیریت سرگرم فعالیتهای تحقیق درعملیات می باشند.این فعالیتها ازکاربردهای تجاری ونظامی فراتر رفته واکنون بیمارستانها، موسسات مالی،کتابخانه ها،طراحی شهرها،دستگاههای ترابری و حتی بررسیهای کشف جنایت را در برگرفته اند.

 

تحقیق-در-عملیات-97558


کلمات کلیدی: